Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

VARIDONO BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VARIDONO BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VARIDONO BV verstrekt.VARIDONO BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

       

- Uw voor- en achternaam      

- Uw adresgegevens   

- Uw telefoonnummer           

- Uw e-mailadres            

- Uw IP-adres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

WAAROM VARIDONO BV GEGEVENS NODIG HEEFT

VARIDONO BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan VARIDONO BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

HOE LANG VARIDONO BV GEGEVENS BEWAART

VARIDONO BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

VARIDONO BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van VARIDONO BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VARIDONO BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

VARIDONO BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van VARIDONO BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan VARIDONO BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VARIDONO BV heeft hier geen invloed op.

VARIDONO BV heeft Google geen toestemming gegeven om via VARIDONO BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@varidomultistore.nl. VARIDONO BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

VARIDONO BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VARIDONO BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VARIDONO BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VARIDONO BV op via info@varidomultistore.nl

Varidomultistore.nl is een website van VARIDONO BV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

VARIDONO BV is als volgt te bereiken:

Vestigings- & bezoekadres:
Hamsterkoog 9A

Telefoonnummer Nederland: +31 72 540 0424 

E-mail: varidomultistore@gmail.com
KvK-nummer: 6613824